Namaz Ferahlıktır

0
86

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz; (aksine) biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç, takvâ iledir.” (Tâhâ, 132)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Namaza durduğunda sanki son namazın gibi kıl! Yarın pişman olacağın şeyi söyleme; insanların (gâfilâne) arzu ettiklerine arzu duymağı bırak!” (İbn-i Mâce, Zühd, 15)


 

Geçim konusu ile meşgul olup kalmadan sen de âilenle birlikte namaza devam et. Nitekim Nebî (as) her sabah kızı Fâtıma (ranha)’nın evine gider ve “(Haydi) namaza” buyururdu ve buna aylarca devam ederdi. (Buhârî, Teheccüd, 5; Tefsir (18), 1; Müslim, Müsafirin, 206; Müsned, I, 112)

Rivâyete göre âilesine bir zarar dokunduğu zaman Hz. Peygamber (as) onlara namaz kılmalarını emreder ve bu ayeti okurdu. (Nesâî, Mevâkît, 46; Müsned, I, 206, 268)

Nebi (sav) yanında namazdan daha sevimli bir şeyin olamayacağı konusunda:

“Namaz gözümün nuru kılındı” buyurmuştur. (Ahmed, III, 128)

Nebi (as) Hz. Bilal (ra)’a hitaben:

“Yâ Bilal! (Ezan okuyuver de) bizi namazla ferahlandır.” buyururdu. (Ebû Dâvud, Edeb, 78)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Afüvv: Kullarının günahlarını kendilerinde sorumluluk kalmayacak bir şekilde affeden, amel defterinden günahları silen, hatırlayıp da mahcup olmasınlar diye de kuluna o günahı unutturan demektir.

Kısa Günün Kârı

Âile içinde yapılacak en mühim iş, âile fertlerine İslâmî bir terbiye vermek ve onların ebedî saâdeti kazanmaları için çalışmaktır.

Lügatçe

takvâ: Günahlardan kendini korumak. Dinin yasak ettiğinden veya haram olduğunda şüphesi olan şeylerden çekinmek.

Altınoluk

email

Hafız Yetiştiriyorum

Bir yorum ekleyin