MUTLAKA OKUNMASI GEREKEN 50 KİTAP

8
311

Mutlaka okunması gerekmeyen, üstelik aykırı görüş ve düşüncelerin yer aldığı kitaplarda bile (seviyeli bir idrâke ve sağlam bir şuura sahip ol­mak kaydıyla) faydalı şeyler bulunabi­lir.Midemize girip karnımızı doyura­cak birşeyi bile seçerek ve araştırarak yediğimiz gibi, aklımıza ve ruhumuza yerleşecek şeyleri de tartmadan ve in­ce eleyip sıkı dokumadan rastgele okuyamayız.

MUTLAKA OKUNMASI GEREKEN 50 KİTAP
Yazarlarımızın hatırlatmaları ve “kapak dosyası” çerçevesindeki araştırmalarımızdan elde ettiği­miz bâzı önemli notları sizlerle paylaş­mayı faydalı görüyoruz:
 • Bu kitapları, kültür dünyamızın en seçkin 25 isminden talep ettiğimiz “Mutlaka okunması gereken 50 kitap” listelerini harmanlayarak sıraya dizdik.
 • Ortaya 200’e yakın seçkin kitap çıktığı halde, insanımızın okuma alış­kanlığını dikkate alarak listeyi 50’yle sınırladık.
 • Bu kitaplar dışında da “mutlaka okunması gereken” yüzlerce seçkin ki­tap bulunduğu görüşümüzü önemle belirtiyoruz.
 • Genel bir kanâat de şu: Necip Fâ­zıl, Yahya Kemal, Cemil Meriç, Bediüzzaman Said Nursî, Ahmet Turan Al-kan, Peyami Safa gibi birçok yazarın bütün kitapları tavsiye edilmektedir.
 • Listelediğimiz 50 kitabın birkaç defâ, hatta tekrar tekrar okunması yö­nünde müşterek bir kanâat sözkonusudur.
 • Mutlaka okunması gerekmeyen, üstelik aykırı görüş ve düşüncelerin yer aldığı kitaplarda bile (seviyeli bir idrâke ve sağlam bir şuura sahip ol­mak kaydıyla) faydalı şeyler bulunabi­lir.
 • Midemize girip karnımızı doyura­cak birşeyi bile seçerek ve araştırarak yediğimiz gibi, aklımıza ve ruhumuza yerleşecek şeyleri de tartmadan ve in­ce eleyip sıkı dokumadan rastgele okuyamayız.
 • Bizim size tavsiye ettiğimiz bu ki­tapları lütfen siz de çevrenize tavsiye ediniz.

MUTLAKA OKUNMASI GEREKEN DİNİ KİTAPLAR

1- Kur’ân-ı Kerîm ve Meâl-i Hakim. Hasan Basri Çantay

2- Hak Dini Kur’ân Dili, Elmalili M. Hamdi Yazır
3- Hadis Ansiklopedisi (Kütüb-i Sitte) Prof. Dr. İbrahim Canan
4- Peygamberimiz’in Hayatı, Salih Suruç5- Hayatü’s-Sahabe, Yusuf Kandehlevî
5- Büyük İslâm İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen6- Mesnevi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî,
7- Bostan ve Gülistan, Sadı-ı Şırazı
8- Sözler, Bediüzzaman Said Nursî
9- Mukaddime, İbn-i Haldun
10- Yunus Emre Divanı, Yunus Emre
11- Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Evliya Çelebi
12- Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib
13- Dedem Korkud’un Kitabı, Orhan Şaik Gökyay
14- Hayat ve Hatıratım, Rıza Nur
15- Mârifetnâme, Erzurumlu İbrahim Hakkı
16- Osmanlı’da Harem, Prof. Dr. Ahmed Akgündüz
17- Safahat, Mehmed Âkif Ersoy (M. Ertuğrul Düzdağ)
18- Kendi Gök Kubbemiz, Yahya Kemal Beyatlı
19- Çile, Necip Fâzıl Kısakürekî
20- Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Arif Nihad Asya
21- Bu Ülke, Cemil Meriç
22- Mehmed Âkif, Mithat Cemal Kuntay
23-Din-İnkılâp-İrtica, Peyami Safa
24- Beş Şehir, Ahmed Hamdi Tanpınar
25-Abdülhamid’in Hatıraları, İsmet Bozdağ
26-Denemeler, Montaigne
27- Sefiller, Victor Hugo
28-Suç ve Ceza, Dostoyevski
29- Metot Üzerine Düşünceler, Descartes
30- Garplılaşmanın Neresindeyiz?, Mümtaz urhan
31- İslâm’ın Bugünkü Meseleleri, Erol Güngör
32- Büyük Türkiye Rüyası, Mehmet Kaplan
33-Türkçe’nin Sırları, Nihad Sami Banarlı
34-Yarınki Türkiye, Nurettin Topçu
35- Şahbaba, Murat Bardakçı
36- Altıncı Şehir, Ahmet Turan Alkan
37- Gün Uzar Yüz Yıl Olur, Cengiz Aytmatov
38- Korkunç Yıllar, Cengiz Dağcı
39- Türk Tarihinde Osmanlı Asırları, Samiha Ayverdi
40- Çanakkale Mahşeri, Mehmed Niyazi Özdemir
41- Temellerin Duruşması, Ahmet Kabaklı
42- İstiklâl Harbimiz, Kâzım Karabekir
43- Din ve Laiklik, Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil
44- Batılılaşma İhaneti, Mehmed Doğan
45- Dost kazanma ve İnsanlara Etki Etme Sanatı, Dale Carnegie
46- Zorluklarla Mücadele, Prof. Herbert N. Gasson
47- Derdimi Seviyorum, Hekimoğlu İsmail
48- Peygamberler Tarihi, İhsan Atasoy
49- Huzur, Şule Yüksel Şenler
50- Günümüz Meselelerine Fetvalar, Halil Gönenç

MUTLAKA OKUNMASI GEREKEN DİNİ KİTAPLAR

1-DERECE

Kur’anı Kerim (Arapça)
Kur’anı Kerim Meali (T.Diyanet Vakfı)
Safvetü’t- Tefasir Tefsirlerin Özü 7 Cilt Muhammed Ali Es-Sabuni (iz Yayıncılık)
Riyadüs-Salihin (Abdullah Parlıyan)
Sahihi Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih (2 Cilt) (Hüner Yayıncılık)
Akaid – Ömer Nesefi
Büyük Şafii Fıkhı (Gonca Yayınları)
Diyanet İslam İlmihali (Hanefi)
Hatemül Enbiya Hz.Muhammedin Hayatı (Diyanet Yayınları)
Fıkhu’s-Sire – Prof.Dr. M. Said Ramazan el-Buti
Peygamberleri Tarihi M.Asım Köksal (T.Diyanet Vakfı Yayınları)
İslam Ahlakı Muhammed Gazali

2-DERECE

Kur’anı Kerim (Arapça)
Kur’anı Kerim Meali (T.Diyanet Vakfı)
Safvetü’t- Tefasir Tefsirlerin Özü 7 Cilt Muhammed Ali Es-Sabuni (iz Yayıncılık)
Besairul-kur’an – Kur’an Tefsiri (20 Cilt) Ali Küçük
Riyadüs-Salihin (Abdullah Parlıyan)
Sahihi Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih (2 Cilt) (Hüner Yayıncılık) A. Feyzi Kocaer
Hadislerle Amellerin Fazileti (Risale yayınları)
Edebül müfred – Motif Yayınları
Cem’ul Fevaid hadis külliyatı – Rudani (7 cilt)
İslam Akaid – Hasan Karakaya Bekâ Yayınları
Akaid – Ömer Nesefi
Büyük Şafii Fıkhı (Gonca Yayınları)
Diyanet İslam İlmihali
İslam Fıkhı Nasiklopedisi (Risale yay 10. cilt) 4 mezhebe göre
Hatemül Enbiya Hz. Muhammedin Hayatı (Diyanet Yayınları)
Fıkhu’s-Sire – Prof.Dr. M. Said Ramazan el-Buti
Hz.Muhammedin Hayatı ve İslam Daveti (Celalettin Vatandaş) Pınar yay
Peygamberler Tarihi – M.Asım Köksal (T.Diyanet Vakfı Yayınları)
60 Seçkin Sahabe (Bekâ yayınları)
Hayatü’s Sahabe 4 Cilt – Yusuf Kandehlevi
İslam Ahlakı – Muhammed Gazali
Müslümanın Şahsiyeti – Risale yayınları
Kitabüz-Zühd – İmam Ahmed bin Hanbel
Zühd Kitabı – Abdullah bin Mübarek
Büyük Türkçe Sözlük – D.Mehmed Doğan
El-Ezkar – İmam Nevevi (Dua-Zikir Kitabı)
Şamil İslam Ansiklopedisi
İslam Ansiklopedisi – Diyanet Vakfı

Not : Listede eksik bir eser olduğunu düşünüyorsanız lütfen yorum olarak ekleyiniz.

email

Hafız Yetiştiriyorum

8 YORUMLAR

 1. BAŞLIKTA “MUTLAKA OKUNMASI GEREKEN KİTAPLAR” DİYE VURGU YAPILMIŞ. İLÂVE YAPILABİLİR. AMA BUNLARIN İÇİNDE GERÇEKTEN OKUNMAMASI GEREKENLER VAR. ÖNCE ONLAR ÇIKARILMALIDIR. TABİİ Kİ TAKDİR SİZİNDİR.

 2. Gavsül Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri gibi büyük bir alimi eklememişsiniz,Oysa ki Onun üstünlüğünü tüm alimler, veliler ve ermişler kabul ettiler.Eserlerinin en büyükleri Sırrul Esrar,Gunyetul Talibin,Cilalül hatır,Futühul Gayb gibi …

 3. büyük bir birikiminiz oldugu belli, okunacak eserleri dini, ilmi ,tarih,i ahlaki ,tasavvufi, roman vb alanlara ayırarak her daim ilerletirseniz ve ileride ilkokul ortaokul lise seviyesi gibi ilerletirseniz çok güzel hizmetlere vesile olacagınıza eminim. teşekküerler.rabbim islam ve insanlık için dertlenen kullarının sayısını artırsın.

Bir yorum ekleyin