İhlas Suresi’nin Fazileti ve Sırları

0
328

İhlas Suresi

İHLAS-1: Kul huvallâhu ehad.
De ki: “O Allah, Bir’dir (Tek’tir).”
İHLAS-2: Allâhus samed.
Allah Samed’dir (herşey O’na muhtaçtır, O, hiçbir şeye muhtaç değildir).
İHLAS-3: Lem yelid ve lem yûled.
O, doğurmadı ve doğurulmadı.
İHLAS-4: Ve lem yekun lehu kufuven ehad.
Ve O’nun bir dengi olmadı (olamaz).

  • Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yolculuğa çıktığı zaman şöyle buyururdu: “Sizden herhangi bir kimse bir gecede Kuran’ın üçte birini okumaktan aciz midir?” Ashabı Kiram (Radiyallahu Anhüm): “Kuran’ın üçte birini nasıl okuyabilir(iz)” diye sordular. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Kul hüvallahü Ehad üçte birine denktir.” (1)
  • Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Canımı gücü ve kuvvetiyle elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, bu sure Kuran’ın üçte birine denktir.” (2)
  • Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) anlatıyor: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yanımıza geldi ve: “Size Kuran’ın üçte birini (200 sayfasını) okuyayım” buyurdu. Arkasında da “Kul Hüvallahü Ehad…” diyerek bütün sureyi bitirinceye kadar okudu. (3)
  • Ebu Saîd el-Hudri (Radiyallahu Anh) anlatıyor: Bir adamın İhlâs suresini tekrar tekrar okuduğunu gördüm. Hemen ertesi gün Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e giderek durumu anlattım. Çünkü adam okuduğunu adeta azımsıyordu. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Kuvvet ve iradesi sayesinde yaşadığım Allah’a yemin ederim ki bu sure fazilet bakımından Kuran’ın üçte birine denktir.(4)
  • Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) anlatıyor: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber yürüyordum. Bir ara Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)İhlâs suresini okuyan bir ses duydu ve “Vacip oldu” buyurdu. Ben:

-“Ne vacip oldu ey Allah’ın Resulü?” diye sorunca: -“Cennet” buyurdu.

  • Bunun üzerine ben gidip okuyan adama müjdeyi vermek istedim, fakat Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber yemek yeme fırsatını kaçıracağımdan korktum. Onun için Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile yemek yemeyi tercih ettim. Daha sonra adamı aradım, fakat onu yerinde bulamadım, gitmişti. (5)
  • Bir kimse fakirlikten ve geçim sıkıntısından Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e şikâyette bulundu. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona:

-“Evine girdiğin vakit kimse varsa, selam ver. Eğer kimse yoksa Benim üzerime selam (salâvat) getir ve bir defa İhlâs suresini oku” buyurdu. O kimse Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bu emirlerini yerine getirdi. Allah’u Teâlâ ona öyle bol rızık verdi ki, komşularına dağıtmaya başladı. (6)

  • Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kulları kendisini hamd etmeden önce, Allah’ın kendisini övdüğü ve methettiği Fatiha ve İhlâs sureleriyle şifa isteyiniz.” (7)
  • Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Yanını yatağa koyduğunda, Fatiha-i Şerife’yi ve İhlâs-ı Şerif’i okursan, muhakkak ki ölüm hariç (böcekler, hırsızlar ve eziyet veren) her şeyden kurtuldun.(8)
  • Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim İhlâs suresini namazda veya namaz dışında okursa, Allah ona cehennem beraatı verir.” (9)
  • Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) anlatıyor: Bir adam:

-“Vallahi ben doğrusu İhlâs suresini gerçekten seviyorum!” dediğinde Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

-“Onu sevmen seni Cennet’e sokmuştur.” buyurdu. (10)

  • Hazreti Aişe (Radiyallahu Anhâ) anlatıyor: “Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) askeri bir birliğin başına bir adamı komutan yapmıştı. Bu zat arkadaşlarına namaz kıldırırken, her seferinde kıraatini İhlâs suresi ile tamamlıyordu. Döndükleri zaman durumu Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e söylediler. Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de:

-“Sorun ona niçin öyle yapıyormuş?” buyurunca, o:

-“İhlâs suresi, Allah’u Teâlâ’nın sıfatlarını kendinde toplamıştır. Ben onu okumayı çok seviyorum! diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

“Ona haber verin, Allah’u Teâlâ da onu seviyor.” (11)

  • Enes bin malik (Radiyallahu Anh) anlatıyor: Ensar’dan bir adam vardır. Ku’ba mescidinde imamlık yapardı. Okuyabileceği bir sureyi namazda onlara okuyacağında İhlâs suresi ile başlar sonra başka bir sure okur ve her rekâtta aynen böyle yapardı. Arkadaşları kendisiyle konuştular ve şöyle dediler:

-“Sen bir sureyi okuyor, onu yeterli görmeyip başka bir sure daha okuyorsun. Ya daima bu sureyi oku veya diğerlerini oku (yani aynı rekâtta ikisini birden okuma)!”

Ensar’dan olan bu kimse dedi ki:

-“Ben bu İhlâs suresini okumayı bırakacak değilim. Size bu sure ile namaz kıldırmamı isterseniz yaparım istemiyorsanız imamlığı bırakırım.” dedi. Cemaat onu aralarında en faziletli kimse biliyorlardı, başkasını imamlık yapmasına gönülleri razı olmadı. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)kendilerine uğrayınca durumu O’na haber verdiler. Bunun üzerine (imamı çağırarak):

-“Ey filan dedi; cemaatin söylediğinden seni alıkoyan ve her rekâtta bu sureyi okumaya seni yönelten sebep nedir?” buyurdu. O kimse de:

-“Ey Allah’ın Resulü! Ben bu sureyi seviyorum”, deyince, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şu müjdeyi verdi:

-“Bu sureyi sevmen, cennete girmene sebep olacaktır.” (12)

  • Ebu Ümame el-Bahili (Radiyallahu Anh) diyor ki: Cebrail (Aleyhisselam) Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e Tebük’te geldi:

-“Ya Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)! Muaviye el-Müzeni’nin cenazesine yetiş (namazını kıl, o Medine’de vefat etmiştir), dedi.

Bunun üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem namazını kılmak için) çıktı. Cebrail (Aleyhisselam) da yetmiş bin melek ile indi. Sağ kanadını dağlar üzerine koydu da onlar eğildiler. Sol kanadını da yerler üzerine koydu da onlar düzeldiler. Öyle ki, Mekke ve Medine’yi gördü. Böylece Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Cebrail (Aleyhisselam) ve melekler namazını kıldı. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namazı bitirince sordu:

-“Ya Cebrail! Muaviye hangi şeyle bu dereceye ulaştı?” Cebrail (Aleyhisselam) şöyle cevap verdi:

-“İhlâs suresini ayakta, süvari ve yaya yürürken okumakla!” (13)

  • Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim öleceği hastalığında İhlâs suresini okursa:

(1) O kişi kabirde sual görmez.

(2) Kabir sıkıntısından (ve azabından) kurtulur.

(3) Kıyamet gününde melekler onu elleri üzerinde taşır, hatta bu şekilde sıratı geçer ve cennete girer.” (14)

  • Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Üç şey vardır ki, her kim (kıyamet gününde) imanla beraber onları getirirse, cennetin kapılarından dilediğinden girer ve hurilerden istediği ile evlendirilir. (Bunlar:)

(1) Katilini (bir yakınını öldüreni) affeden,

(2) (Allah’u Teâlâ’dan başka kimsenin bilmediği) gizli borcu ödeyen,

(3) Her farz namazın arkasından on kere İhlâs suresini okuyandır.” (15)

  • Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim farz namazının arkasından on kere İhlâs suresini okursa, muhakkak ki Allah’u Teâlâ o kişiye rızasını ve mağfiretini vacip kılar.”(16)
  • Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

“Kim -Kul hüvallahü Ehad- suresini tamamlayıncaya kadar 10 defa okuyacak olursa, Allah ona cennette bir köşk bina eder. Her kim yirmi defa okursa, bu sebeple Cennette onun için iki köşk yapılır. Kim de onu otuz defa okursa, bundan dolayı Cennet’te onun için otuz köşk yapılır!”

Bunun üzerine Hazreti Ömer (Radiyallahu Anh):

-“O halde ey Allah’ın Resulü! Biz de çok okuruz” deyince, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

-“Allah’ın mükâfatı (gücü ve cenneti) daha geniştir.(17)

  • Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim günahlardan sakınmak şartıyla sabah namazından sonra 12 defa İhlâs Suresini okursa, Kuran’ı dört defa okumuş gibi sevap kazanır ve yeryüzü halkının en faziletlisi olur!(18)
  • Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim her gün elli defa İhlâs Suresini okursa kıyamet gününde kabrinden şöyle çağrılır: “Kalk! Ey Allah’ı öven zat, Cennete gir!(19)
  • Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim İhlâs suresini elli defa okursa, Allah ona elli yılın günahlarını bağışlar!”(20)
  • Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim sabah namazını kıldıktan sonra, kimseyle konuşmadan 100 kere İhlâs suresini okursa, her ihlâs suresini okuyuşunda bir senelik günahı affolunur.”(21)
  • Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim ki, İhlâs suresini yüz defa okur da şu dört şeyden de sakınırsa, Allah onun elli senelik günahını bağışlar. Bunlar, Adam öldürme, Haksız yere başkasının malını zimmetine geçirme, Zina etme, İçki içme.”(22)
  • Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Namaz içinde veya dışında 100 kere İhlâs suresini okuyan kişiye cehennemden berat verilir.”(23)
  • Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim uyumak istediğinde sağ tarafına yatar da, 100 kere İhlâs suresini okursa, kıyamet günü olduğunda, Rab Teâlâ ona: -Ey Kulum! Sağ tarafından cennete gir- buyurur”(24)
  • Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim sabah namazını cemaatle kılar da, namaz kıldığı yerde oturup, 100 kere İhlâsı Şerif’i okursa, Allah’u Teâlâ onunla kendisi arasındaki Allah’tan başka kimsenin bilemeyeceği günahları affeder.”(25)
  • Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim İhlâs suresini her gün 200 kere okursa elli senelik günahı silinir. Ancak üzerindeki kul borcu bunun dışındadır.”(26)
  • Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim (günde) 1.000 kere İhlâs suresini okursa, canını Allah’ü Teâlâ’dan satın almış olur (cehennemden kurtarır).”(27)

Rivayet Edildi ki:

  • Kabristanın önünden geçen bir kişi, 11 kere İhlâs suresini okuyup orada yatan Müslümanların ruhuna bağışlarsa, orada yatan ölülerin sayısı kadar sevap alır.
  • Bir yolculuğa çıkmak isteyen kimse, evinin kapısını çekip ayrılınca 11 defa İhlâs suresini okursa, o dönünceye kadar Allah onu ve ailesini muhafaza eder.
  • Bir kimse İhlâs suresini abdestli olarak okumaya devam ederse, Allah’u Teâlâ o kimseye ölüm halini ve kabir sualini kolaylaştırır, kıyametin dehşetinden ve mahşer yerinin susuzluğundan bu sure hürmetine o kimseyi korur.
  • 100 defa okuyan, kâmil bir iman’a ere. 10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazılmaz. 1.000 defa okuyanın vücudu kabirde çürümez. 10.000 defa okuyan, her murada ulaşır.
  • Maddi ve manevi bir sıkıntısı olan, bu sureyi okuyup dua ederse, Allah’ın yardımıyla sıkıntılardan kurtulur.

Dipnot ve Kaynaklar

  1. Buhari, Fedâilü’l-Kur’ân, 13; Müslim, Müsafirin 259; Tirmizi, Fedailü’l-Kuran 11; Nesai, İftitah, 27; Darimi, Fedailül Kuran, 17
  2. Buhari, Fedâilü’l-Kur’ân, 13; Müslim, Müsafirin 27; Ebu Davud, Vitr, 18; Tirmizi, Hâc, 95; Darimi, Fedailü’l-Kurân, 24; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/173, 3/8; İbni Mace, Edeb, 17
  3. Müslim, Müsafirin, 199
  4. Buhari, Fedâilül-Kur’ân, 66/13; Malik, Muvatta’, 15/16
  5. Tirmizi, Sevâbül-Kur’ân, 11; Mâlik, Muvatta’, 15/17; Hâkim, Müstedrek, 1/566; Nesai, Amelül-Yevm, 702
  6. Kurtubî, Câmi’ul-Ahkâmil-Kur’ân, 20/224; Sehâvî, el-Kavlül-Bedî’, s.273
  7. Suyûtî, Câmi’ussağir, 1/490, no.977
  8. Münzirî, Tergîb ve Terhîb, 1/416
  9. Suyûtî, el-İtkân, 2/339
  10. Dârimi, Fedâilü’l-Kur’ân, 24, no.3438
  11. Buhârî, Ezân, 106 Tevhid, 1;Müslim, Salât, 263; Nesâî, İftitah, 69
  12. Tirmizi, Fedâilu’l-Kur’ân, 11; Dârimî, Fedâilu’l-Kur’ân, 24v
  13. İbni Sunnî, Sahîh, 179
  14. Suyutî, El-Tikân, 2/339
  15. Ali, el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, 15/810, no.43220; Suyûtî, Câmi’ussağir, 3/290, no. 3424; İbni Asâkir
  16. Gümüşhanevi, Râmuzu’l-Ehâdîs, no.5468
  17. Ahmed bin Hanbel, Müsned, 3/437; Dârimî, Fedâilu’l-Kur’ân, 24
  18. Taberânî, Mu’cemüss-sağir, 111
  19. Taberânî, Mu’cemüss-sağir, 781
  20. Dârimi, Fedâilü’l-Kur’ân, 24, no.3441
  21. Heysemi, Mecme’uzzevâid, 10/112
  22. Suyuti, Câmiussağir, 6/202, no.8950; Beyhakî, Şü’abül-İmân
  23. Zebidi, İthaf, 3/294
  24. Tirmizi, Fedailül-Kuran, 11; Darimi, Fedailül-Kuran, 27
  25. Ali el-Müttaki, Kenzü’l-Ummal,2/152 no.3548
  26. Tirmizi, Fedailül-Kuran, 11
  27. Gümüşhanevi, Ramuzul-Ehadis, 438,5467
email

Hafız Yetiştiriyorum

Bir yorum ekleyin