Hanımını dövene ne olur?

0
195

Enes bin Mâlik radıyallahü anh’ın rivayeti ile bildirilen hadis-i şerifde: “Hanımını haksız olarak dövenin, ben ki Muhammedim (s.a.v.), kıyamette hasmı ben olurum.” “Hanımını dövme: Hanımını döven, Allahü Teâlâ’ya ve Rasûlüne âsî olur” buyuruldu.

Birisi Emîr-ül mü’minîn Ömer’in -radıyallahü anh- yanına gidip, hanımından şikâyet edecekti. Kapıya gelince içerden Hazret-i Ömer’in hanımının, Ömer’e -radıyallahü anh- bağırdığını, çıkıştığını duydu. Bu sözleri duyunca, kendi hanımından razı olup, geri döndü. O sırada Hazret-i Ömer evden çıkıp, gitmekte olan adamı gördü ve seslendi.

O kimse Emir-ül mü’minînin huzuruna geldi. Ömer radıyallahü anh hâlini, niçin geldiğini ve niçin uğramadan geri döndüğünü sordu. O da anlattı. Ömer radıyallahü anh buyurdu ki: Her sözlerine cevap vermeyiz. Onların bizim üzerimizde hakları vardır.

Biri, onların sebebi ile Cehennemden kurtuluruz. Nitekim Rasûlullah sallâllahü aleyhi ve sellem: “Evlenmek isteyenin dininin yarısı, emniyyet kal’asının içine alınır” buyurdu.

İkincisi, onlar, yanî kadınlar, bizim malımızın bekçileridir.

Üçüncüsü, onlar bizim çamaşırcılarımızdır.

Dördüncüsü, bizim yemek pişiricilerimizdirler.

Beşincisi, çocuklarımızın bakıcısı, büyütücüsüdürler. Bunun için onlara karşı sabırlı olmalıyız.

Enes bin Mâlik radıyallahü anh’ın rivayeti ile bildirilen hadis-i şerifde: “Hanımını haksız olarak dövenin, ben ki Muhammedim, kıyamette hasmı ben olurum.”

“Hanımını dövme: Hanımını döven, Allahü Teâlâ’ya ve Rasûlüne âsî olur” buyuruldu.

Urve bin Mes’ûd radıyallahü anh Rasûlul- lah’dan (sallâllahü aleyhi ve sellem) bildirir. Bu- yurdu ki: “Sâliha bir hanım bin sâlih erkekten iyidir.” Bunun te’vili şöyle olur: Bir kadın sâliha ve afife olunca, bin erkek onun fitnesinden salim olur. O kadın salâh üzere yaşamazsa, bin kişinin, onun yüzünden günâha düşmesi mümkündür.

Sonra buyurdu: “Kocasına yedi gün hizmet eden kadına, Allahü Teâlâ cehennemin yedi kapısını bağlar ve cennetin sekiz kapısını ona açar. Dilediği kapıdan cennete girer.”

Yâ Rabbi, iyi kadınlar hürmetine bizim hanımlarımızı, Senin ismet perdende bulundur, haramlardan, yabancılardan ve âhir zaman fitnelerinden muhafaza eyle!

Kaynak: Âile Saâdeti, Sâdık Dânâ, Erkam Yayınları

email

Hafız Yetiştiriyorum

Bir yorum ekleyin