EN ÖNEMLİ SALİH AMELLER

0
175

Kurân-ı kerîmde, Kehf sûresinin 46. âyet-i kerîmesinde bildirilen Salih Amellerin, namaz, hac, oruç ve diğer bütün iyi iş ve hareketler olduğu bildirilmiştir.

Bunlardan bazıları şöyledir:

NAMAZ: Beş vakit namaz, en kıymetli ibâdettir. Bunun da en kıymetlisi vaktinde kılmaktır. Bunun da en kıymetlisi vakit girince, geciktirmeden kılmaktır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Namaz dinin direğidir.” Direksiz bina ayakta duramadığı gibi, namazsız insanın İslâm binâsını ayakta tutması da çok zordur.

HAC: Haccın en kıymetlisi de, Hacc-ı Mebrur’dur. Yani günah işlemeden, şartlarına uygun yapılan, kabul olan hacdır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Suyun kirleri temizlediği gibi, hac da günahları temizler.”

ANA-BABAYA İYİLİK: Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Allah indinde en fazîletli amel, vaktinde kılınan namazdan sonra ana-babaya iyiliktir.”

CİHAD: Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “En kıymetli amel cihaddır.” Cihadı devlet yapar.

EMR-İ MA’RÛF: Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Bütün ibâdetlere verilen sevap, Allah yolunda cihada verilen sevaba göre, deniz yanında bir damla su gibidir. Cihadın sevabı da, emr-i ma’rûf ve nehy-i münker sevabı yanında, denize göre bir damla su gibidir.

ZİKRETMEK: Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “İnsanın derecesini en fazla yükselten en kıymetli amel, Allahı anmaktır.”

AMEL: Az da olsa, devamlı yapılan amel kıymetlidir.

İbâdetlerin en kıymetlisi, farz olanlardır. Bunlardan sonra, Şâfi’î’de sünnet namazlar, Hanbelî’de cihad, Hanefî’de ve Mâlikî’de ilim öğrenmek, öğretmek ve cihaddır.

Nâfile ibâdetlerin farzlar yanındaki kıymeti, okyanus yanında bir damla su gibi bile değildir. Farz borcu varken sünnetle uğraşan, borçlu iken alacaklıya hediye veren kimseye benzer.

email

Hafız Yetiştiriyorum

Bir yorum ekleyin